Slide background Image layer Image layer
  Slide background Image layer Image layer
  Slide background Image layer Image layer
  Slide background Image layer Image layer

Velkommen til Weiss A/S

Specialiseret i energiproduktion fra biomasse og affald 

Vi skal værne om vores miljø. Det gør vi ved at anvende brændsler fra bl.a. biomasse fremfor fossile brændsler som kul, naturgas og olie.

Weiss har i over 90 år specialiseret sig i at levere kundetilpassede og CO2 neutrale energianlæg samt mindre kraftvarmeanlæg. Vores anlæg afbrænder og omdanner forskellige former for brændsler til energi i form af varme, el produktion eller procesenergi.

Gennemtestede, driftssikre og profitable løsninger

Weiss har leveret mere end 1.000 energianlæg på verdensplan med stort fokus på kundetilpassede og nøglefærdige løsninger. Anlæggene kan stykkes sammen af kedelenheder på 1-30 MW og kan håndtere tørt og fugtigt brændsel.

Weiss tilbyder:

  • Profitable og nøglefærdige løsninger af eget design.
  • Energianlæg som anvender biomasse og restprodukter fra industrien.
  • WtE anlæg hvor husholdningsaffald omdannes til energi
  • Anlæg som er under Energistyrelsens tilskudsordning ”VE til Proces”.
  • Ubemandet drift og fjernovervågning via tablet.
  • Omfattende service med 24/7 support.

WEISS realiserer projekter til virkelighed!

 

 

læs mere