Brændselstyper

Weiss tilbyder en lang række løsninger, som kan håndtere og forbrænde biomasse med en fugtighed på op til 60 %. 

Enorme varme-ressourcer kan være gemt i alternative brændselstyper, der er kategoriseret som restprodukter og affald. De stigende omkostninger ved bortskaffelse af restprodukter, gør det attraktivt at tænke utraditionelt og kan ofte resultere i en omkostningsbesparende investering, når det omsættes til proces damp eller varme.

Anvendelse af biomasse i energianlæg er gavnligt da skov, afgrøder og industrielle restprodukter i el-, damp- og varmeproduktioner har en langt lavere indvirkning på miljøet end de traditionelle fossile brændsler som eksempelvis kul, naturgas og olie.

Kan det brænde?

Det er vigtigt at kende sammensætningen af brændslet for at udnytte energien bedst muligt.

Træbrændsler

 • Flis, bark, savsmuld, træpiller, spåner briketter
 • Andre restprodukter fra skovbrug/træforarbejdningsindustrien. 

Agrobrændsel

 • Halm, kornafrens, solsikker, pil, rapsfrø og havreskaller 

Affaldsbrændsler

 • Husholdningsaffald
 • Urent træaffald bl.a usorteret nedrivningstræ fra bygninger.
 • Hospitalsaffald

Restproduktbrændsler

 • Vindruer, instant kaffe, papirmasse, bomuld
 • Soja, oliven sten, kakao skaller.
 • Mask fra bryggerier og destillerier 

 

Fordele ved anvendelse af biomasse, restprodukt eller affald:

 • Væsentlig reducering af energiomkostningerne
 • Væsentlig reducering af brændselsomkostninger
 • Forebyggelse imod fremtidige stigninger af energiomkostninger
 • Miljøvenlig energiproduktion (damp, varme og el)
 • Meget kort tilbagebetalingstid ved konvertering fra gas- eller oliebrændsler
 • Udnyt restproduktet fra egen produktion 
 • Få en grøn profil
 • Få et driftssikkert anlæg
 • Fuldautomatisk løsning

Læs mere om Weiss’ nøglefærdige løsninger her: