Kraftvarme Industri

Miljøvenlig og lønsom drift der sikrer lave driftsomkostninger 

Weiss kraftvarmeanlæg kombinerer produktionen af varme og elektricitet ved afbrænding af restprodukter og affald. Kraftvarme til industrier er en miljøvenlig og lønsom måde både at genanvende restprodukt fra produktionen samt at producere den nødvendige varme og energi.

Bemærk: Weiss realiserer også ”VE til Proces” Projekter.

Industrier som kan drage fordel af Weiss kraftvarmeanlæg:

  • Gartnerier og andre væksthuse
  • Møbelindustrier
  • Savværker
  • Destillerier
  • Mejerier
  • Papirmasse og papirfabrikker
  • Raffinaderier
  • Forbrændingsanlæg
  • Bioethanol-fabrikker

Fordelene ved at konvertere til biomasse brændsler – Klik her 

Hvilket anlæg passer til din drift og kan ”VE til Proces” finansiere dit projekt? 

Kontakt Weiss og vi vil foretage en specifik forundersøgelse, der nemt viser, hvilken løsning er mest fordelagtige for din virksomhed.

Læs mere om ”VE til Proces”: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ve-proces