Procesdamp

Miljøvenlig og lønsom drift der sikrer lave driftsomkostninger

Brændselsomkostningerne kan reduceres væsentligt ved at forbrænde biomasse, så som halm, træflis, restprodukt, kornafrens osv. og omdanne disse til procesdamp. Procesdamp kan anvendes i mange produktionsprocesser, hvor en høj temperatur er nødvendig.

Industrier som kan drage fordel af Weiss biomasse-energianlæg:

  • Destillerier
  • Mejerier
  • Raffinaderier

Fordelene ved at konvertere til biomasse brændsler – Klik her 

 

Procesdamp

Eksempel flow diagram 1

Flisfyret dampkedel

Kedel Str.: 1-5 MW

Brændsel:  flis

Fugt i brændsel maks.: 55%

Tryk:  16 Bar

Eksempel flow diagram 2

Kedel – tørt brændsel

Kedel Str.: 6-10 MW

Brændsel:   tørt

Fugt i brændsel maks.: 30%

Tryk:  16 Bar