CHP - Przemysł

Technologia CHP lub technologia kogeneracji umożliwia jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej. Instalacja CHP produkująca energię lokalnie pozwala zaoszczędzić ok. 7 % energii, która normalnie zostałaby utracona w procesie przesyłania i dystrubucji w ramach sieci krajowej lub lokalnej. W zwykłym zakładzie produkcji energii część energii jest zazwyczaj odrzucana jako tzw. ciepło odpadowe. Kogeneracja umożliwia ponowne „przechwycenie” większości tej energii cieplnej i wykorzystanie jej w centralnym ogrzewaniu lub w procesach przemysłowych.
Kogeneracja przemysłowa jest bardzo popularną i efektywną metodą produkcji niezbędnego ciepła i energii w przemyśle celulozowo-papierniczym, w zakładach chemicznych, a także w rafineriach.

Proces kogeneracji umożliwia odzyskiwanie ciepła w temperaturach powyżej 100ºC i wykorzystanie go do uzyskania pary przemysłowej lub do procesu suszenia.

 

INSTALACJA CHP – ZASADA PROCESU PRZEPŁYWU