Odpylanie

ODPYLANIE

 1. Filtr workowy
 2. Multicyklon (Odpylacz odśrodkowy)
 3. Płuczka spalin 

Filtr workowy

Filtr workowy wykorzystywany jest w systemach spalania biomasy i odpadów.  Wysokiej jakości filtry zapewniają wydajne i skuteczne  oczyszczanie gazów spalinowych powstałych w procesie spalania. Bezpieczne i  wydajne oczyszczanie gazów w workach filtra oparte jest na użyciu sprężonego powietrza, które będąc przepuszczane przez worki, strąca z powierzchni filtrującej stałe cząsteczki gazów, które kolejno są usuwane z dna filtra za pomocą przenośnika ślimakowego.  Podgrzewana podłoga filtra zapewnia  jego długotrwałość działania.

Zalety:

 • minimalne zużycie powietrza
 • worki zabezpieczone przed wilgocią i szkodliwym działaniem gazów
 • izolacja i podgrzewana podłoga
 • oczyszczanie worków sprężonym powietrzem
 • 20mg/Nm³ gwarantowanej emisji gazów

 

Multicyklon (Odpylacz odśrodkowy)

Odpylacze Weiss są przeznaczone do oddzielania i usuwania stałych cząstek z gazów spalinowych, powstałych w procesie spalania biomasy. W zależności od wydajności systemu i ilości powstałego popiołu, odpylacz może być wyposażony w pojemnik na popiół lub przenośnik ślimakowy, usuwający popiół w sposób ciągły.     

Zalety:

 • wydajne oddzielanie stałych cząstek
 • łatwa obsługa, konserwacja i czyszczenie
 • wzmocniona konstrukcja
 • wewnętrzna konstrukcja z żeliwa GG25
 • odpylanie gazów o wysokich temperaturach
 • automatyczne usuwanie stałych cząstek
 • izolowana konstrukcja odporna na wysokie temperatury do maks. 300° C

 

Płuczka spalin 

Płuczka spalin ( płuczka gazów) to system odzyskiwania ciepła z procesu spalania biomasy oraz oczyszczania gazów spalinowych. Energia wykorzystywana jest w celu ogrzania wody powracającej na kocioł. Specjalnej konstrukcji dysze wprowadzają odczynniki do wstępnej komory reakcyjnej w celu zainicjowania reakcji jeszcze przed główną kolumną płuczki. W płuczce, gazy spalinowe oczyszczane są poprzez zraszanie przeciwprądowe wodą procesową, oddającą dalej energię w wymiennikach ciepła oraz poddawaną ciągłej kontroli i oczyszczaniu za pomocą filtrów pasowych. Ten proces zapewnia, że gazy wychodzące z płuczki mają stosunkowo niską temperaturę, która pozwala na podniesienie efektywności całego systemu kotłowni.

Przy pełnym obciążeniu kotła, osiągana różnica temperatury to 3-4°C .

Zalety:

 • zwiększona wydajność i efektywność kotłowni
 • odzyskiwanie ciepła przy paliwach do 60% wilgotności 
 • wydajne oczyszczanie gazów 100mg/Nm³
 • opcjonalny nawilżacz –używany przy temperaturach 50-650°C
 • wysoka wydajność systemów spalania dzięki nawilżaczowi