Produkcja ciepła - C.O.

Centralne ogrzewanie (C.O.), jak sama nazwa wskazuje, jest to system rozprowadzający ciepło, które powstaje w centralnej lokalizacji i jest wykorzystywane do celów komercyjnych i mieszkalnych, takich jak ogrzewanie pomieszczeń czy podgrzewanie wody. Ciepło jest często produkowane przez instalacje do spalania paliw kopalnych. Jednak rosnące zainteresowanie zmianami klimatycznymi wymusza poszukiwanie nowych zrównoważonych rozwiązań.

W ostatnich latach biomasa staje się nowym i wydajnym paliwem wykorzystywanym w centralnym ogrzewaniu.

Instalacje centralnego ogrzewania opalane biomasą są bardzo wydajne i zapewniają doskonałą kontrolę zanieczyszczeń. Energia uzyskana z paliw z biomasy, np. ze zrębków drzewnych, słomy lub peletów znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Spalanie odpadów z biomasy bardzo przyczynia się także do zmniejszenia zapotrzebowania na składowiska.

Instalacje centralnego ogrzewania firmy Weiss oparte na technologii spalania biomasy są odpowiednio zaprojektowane i przetestowane, aby sprostać najwyższym oczekiwaniom klientów.

 

PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DIAGRAM PRZEPŁYWU

Przykład 1: Mały kocioł opalany peletem

Kompaktowy kocioł na suche Biopaliwa

Moc kotła: 0,93 – 4 MW

Typ paliwa: paliwo z biomasy

Wilgotność paliwa maks. 30%

Zużycie paliwa: 210 kg/h

Przykład 2: Kocioł opalany biomasą

Kotłownia na paliwo z biomasy

Moc kotła: 10 - 20 MW

Wydajność systemu: 28 MW

Typ paliwa: zrębki drzewne

Wilgotność paliwa maks. 60 %

Przykład 3: Kocioł opalany biomasą 15 MW

Kocioł wodny opalany słomą

Moc kotła: 15 MW

Typ paliwa: słoma

Wilgotność paliwa maks. 20 %