Produkcja ciepła- przemysł

Instalacje do spalania biomasy firmy Weiss są przystosowane do spalania wielu rodzajów paliw z biomasy, takich jak:

  • zrębki drzewne
  • słoma
  • pelety
  • odpady rolnicze itp.

Za pomocą odpowiedniej technologii spalania, paliwa z biomasy są przekształcane w różne formy energii użytecznej do celów przemysłowych lub komercyjnych: w gorące powietrze, gorącą wodę, parę i energię elektryczną.

Biomasa jest opłacalnym rozwiązaniem, gdy procesy ogrzewania wymagają dużych ilości energii. W szklarniach i szkółkach ogrodniczych ogrzewanie powoduje zwiększenie kosztów. Szkółki ogrodnicze w północnych szerokościach geograficznych ponoszą bardzo wysokie koszty ogrzewania szklarni używanych do produkcji warzyw.

W niektórych krajach podatki od ropy naftowej, gazu i centralnego ogrzewania są tak wysokie, że trudno jest zapewnić opłacalność utrzymania szkółki ogrodniczej. Także w zakładach przetwórczych, mleczarniach, zakładach produkujących karmy dla zwierząt czy też w produkcji kawy instant koszty energii są głównymi wydatkami. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych mogłoby znacznie zmniejszyć koszty energii, wykorzystując biomasę jako paliwo do produkcji gorącej wody. Jeśli dana firma posiada produkty odpadowe, np. łuski lub łupiny z produkcji zbóż lub karm dla zwierząt, mogą być one wykorzystane jako bezpłatne paliwo do produkcji ciepłej wody.

Która instalacja jest odpowiednia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z zespołem Weiss, który może przeprowadzić specjalne studium wykonalności. Wskaże ono łatwo, która instalacja jest odpowiednim i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

 

CENTRALNE OGRZEWANIE DLA PRZEMYSŁU – DIAGRAM PRZEPŁYWU

Przykład 1: Kocioł wodny

Kotłownia wodna na biomasę

Moc kotła: 1 - 4 MW

Typ paliwa: paliwo z biomasy

Wilgotność paliwa maks. 30%

Przykład 2: Kocioł opalany słomą

Kotłownia wodna na słomę

Moc kotła: 3 - 8 MW

Typ paliwa: słoma

Wilgotność paliwa maks. 20%

Przykład 3: Kocioł opalany zrębkami drzewnymi

Instalacja kotła wodnego opalanego zrębką

Moc kotła: 4- 12 MW

Wydajność systemu: 5-15 MW

Typ paliwa: zrębki drzewne

Wilgotność paliwa maks. 55%