Produkcja pary przemysłowej

Produkcja pary przemysłowej z biomasy może znacznie zmniejszyć koszty zużywanej energii

Najczęstszym sposobem wykorzystania biomasy jest bezpośrednie spalanie prowadzące do powstania gorących gazów spalinowych, które wytwarzają parę w kotle – ta technologia została odkryta już w XIX wieku. Dzisiejsze kotły są zróżnicowane, jeśli chodzi o konfigurację, wielkość i jakość produkowanej pary lub gorącej wody. Można zmniejszyć koszty paliwa aż do 70 % poprzez wykorzystanie biomasy, np.:słomy, zrębków drzewnych, odpadów z upraw, łusek itp.

Firma Weiss projektuje instalacje energetyczne dostosowane do potrzeb i wymagań klientów. Para przemysłowa może być wykorzystana w wielu procesach produkcyjnych, takich jak: gotowanie, pieczenie, doprowadzanie do temperatury wrzenia, czyszczenie, destylacja, pasteryzacja i inne procesy, w których wymagana jest wysoka temperatura.

Korzyści ekonomiczne płynące z wykorzystania biomasy zamiast gazu lub innych paliw kopalnych:

  • znaczna redukcja kosztów energii
  • planowanie w celu uniknięcia przyszłych wzrostów kosztów energii
  • produkcja pary przyjazna dla środowiska
  • bardzo krótki czas zwrotu inwestycji, gdy paliwa gazowe lub olejowe zastępuje się biomasą
  • uzyskanie ekologicznego profilu
  • uzyskanie niezawodnej instalacji
  • w pełni zautomatyzowane rozwiązanie

Która instalacja jest odpowiednia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z zespołem Weiss, który może przeprowadzić specjalne studium wykonalności. Wskaże ono łatwo, która instalacja jest odpowiednim i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

 

PRODUKCJA PARY PRZEMYSŁOWEJ – DIAGRAM PRZEPŁYWU

Przykład 1: Kocioł parowy opalany zrębkami drzewnymi

Parowa instalacja kotłowa opalana zrębką drzewną

Moc kotła: 1-5 MW

Typ paliwa: zrębki drzewne

Wilgotność paliwa maks. 55 %

Ciśnienie: 16 Bar

Przykład 2: Kocioł - suche paliwo

Kocioł parowy opalany suchym paliwem

Wielkość systemu: 6-10 MW

Typ paliwa: suche paliwo

Wilgotność paliwa maks. 30 %

Ciśnienie: 16 Bar