Rozwiązania pod klucz

Weiss dostarczył ponad 1000 instalacji do produkcji energii w ciągu ostatnich 90 lat – większość z nich jako “gotowe do użytku” kompletne projekty. Wybierając kompletne rozwiązanie, można mieć pewność, że wszystko jest zaplanowane od początku aż do uruchomienia, a nieprzewidziane koszty są zminimalizowane w możliwie największym stopniu.

Weiss projektuje i montuje instalacje do spalania biopaliw i odpadów. Zakres mocy naszych instalacji wynosi od 1 MW do 30 MW w jednej linii kotła.

Weiss jest Państwa partnerem począwszy od studium wykonalności poprzez szczegółowy proces projektowania i własne obiekty produkcyjne aż do kompletnego montażu na miejscu i końcowych testów przed przekazaniem instalacji klientowi. Nasze doświadczone zespoły projektowe kierowane przez poszczególnych Kierowników Projektu dbają o zapewnienie odpowiednich warunków dostawy we współpracy z poddostawcami (dostawcami budowlanymi itp.).

Nasze rozwiązania dotyczące spalania znajdują zastosowanie w:

  • Przemyśle przetwórczym
  • Instalacjach centralnego ogrzewania
  • Kotłowniach mobilnych

 

Dostarczamy nasze instalacje klientom w całej Europie i chętnie uczestniczymy w konstruktywnych dialogach już na wstępnym etapie, aby mogli Państwo skorzystać z naszej bogatej bazy doświadczenia. 

Sprawdź kompletne rozwiązania firmy Weiss, wybierając typ instalacji

Wybierając kompletne rozwiązanie Weiss, można mieć pewność, że wszystko jest zaplanowane od początku aż do uruchomienia instalacji i przekazania jej klientowi.