Teknologi

Siloen består af 8 lodrette sammensatte moduler. Transportbredde af hvert modul er omkring 2480mm og længde kan være op til 12m, afhængig af kundens behov.

Silomoduler er fremstillet af 3mm eller 4mm sandblæst, grundet og lakieret stålplader. Forbindelser mellem plader er forstærket med U-stålprofil.

Inspektionsdøren findes på den øverste del af siloen. Den nederste del af modulet er udstyret med en adgangsdør til siloens bund. En anden adgangsdør fører til et område under siloens bund.

Siloen er udstyret med en lejder og rækværk.

Siloens tag er bygget af samlede 3 tagplader som er lavet af 3mm stålplader og svejset på forstærkede stålprofiler. Konstruktionen af siloens tag er beregnet til at bære et silofilter eller en cyklon. I midten findes der en flange, dækket af blindplader, hvorigennem brændsel kan forsynes.

Siloens overflader er korrosionsbeskyttet og malet.

Siloens bund er monteret 2000mm eller 2200mm fra fundamentet.

Siloen bruges til opbevaring af tør, findelt materiale kornstørrelse på max.13x13x13mm.

Enhedens vægt skal være på max. 250kg/m3 og friktionsvinklen skal være på 25˚ (grader).

Siloen er udstyret med eksplosionsarealer og et ekstra sprinkleranlæg sluttet med en kobling, således at hurtig forbindelse mellem kobling og ekstern brandbil eller brandsikring kan oprettes.

Fastbrændselsfyringsanlæg vil normalt udvikle en askerig røg, således at det er nødvendigt med støvudskilning ved hjælp af en multicyklon.

En multicyklon består af flere cykloner monteret i et stålkabinet.

Cyklonernes virkemåde er således:

  • Luften tilføres en roterende bevægelse hvorefter støvpartikler slynges ud mod cyklonens væg på grund af deres høje massefylde
  • Støvet falder ned i cyklonens bund, og den rensede røg går fra cyklonens midte og til toppen af multicyklonen, hvorfra den af røggasventilatoren suges ind i skorstenen.

Ved automatisk askesystem transporteres asken fra cyklonen med askesnegl. Multicyklonen er forsynet med askesluse, der er i drift, når anlægget kører. Askeslusen udgør tætningen mellem cyklon og askesnegl.

Røggasventilatoren sørger for, at den udviklede røggas fjernes fra kedel uanset vejrforhold.

Røggasventilatoren er tilpasset tryktabet i kedlen, multicyklon, røggasrør, skorsten mv.

Røggasrørene er stålrør, der er flanget sammen.

Af sikkerhedsmæssige grunde er røggassystemet forsynet med et kontrolorgan for korrekt funktion, så anlægget standser, når røggassen ikke fjernes. Kontrollen er en differenspressostat.

Stokeren sørger for indmadning af forbrændings materiale i afpassede mængder pr. Tidsenhed. Mængden af forbrændings materiale er styret af rotationshastigheden på stokersneglene, som bliver reguleret af frekvensomformere, der følger kedlens lasttrin.

Doseringsbeholderen over stokersneglene er forsynet med 2 stk. niveau følere, som sørger for korrekt materialeniveau.

Doseringsniveauet kan reguleres inden for visse begrænsninger. Det skal dog tilstræbes at reguleringen er indstillet således, at transport systemet som ligger før stokeren, får færrest mulige start/stop.

Stokeren har 2 brandsikringsorganer:

1. Slusen sørger for, at der ikke strømmer falsk luft ind i sneglesystemet og mindsker dermed risiko for tilbagebrænding.

2. Vandventilen (sprinkler systemet), som er termisk styret, sørger for indsprøjtning af vand i sneglerøret, hvis temperaturen i røret overstiger de forudindstillede 95 °C.

Indenfor de forskellige industrier er ventilation ofte forbundet med risiko for gnister. Hvis en gnist følger med luftstrømmen ind i et filter, øges risikoen for antændelse af filtermaterialet, hvilket ødelægger både filtermaterialet og selve filteret.

En XAR Gnistfanger fra Weiss adskiller gnisterne og større partikler, før de når filteret, med kun 25% tab af det normale tryk. Gnisterne adskilles fra luftstrømmen og guides ind i en tragt.

En Støvfanger eller beholder kan sættes til tragten. Gnistfangeren reducerer risikoen for brand til et minimum. XAR har ingen vitale eller opslidelige dele, hvilket holder vedligeholdelse på et minimum.

Weiss har udviklet et system, som medvirker til en bedre forbrænding, bedre virkningsgrad og bedre drift, når der benyttes vådt halm, ingen våd og uforbrændt halm i askeredler.

Dette system kan eftermonteres i eksisterende kedler. Power Shaft kan monteres med minimalt driftsstop på anlægget.

Power Shaft, som er vandkølet til optimering af forbrændingsprocessen, installeres i kedlen over risten til halmafbrænding. Weiss klargør kedlen for installation og installerer Power shaft’en i overensstemmelse med Weiss dokumentation og supervision. Installationen foregår i henhold til aftalt tidsplan.

Produktion: Weiss
Brændsel: Halm, hø
Power shaft rør: DN32
Vandtryk: 10 barg
Gear motor type/effekt: SEW F37DRS71S4/ 0,37 kW
Pumpe type: MAGNA3 32-120F

Power shaft består af:

  • Nødvendige temperatur- og trykmålere
  • Pumpe, tryk-cirkuleret vand gennemstrømning
  • Lejer
  • Kæde gear
  • Elektrisk gear motor
  • Nødvendige rør, flanger og slanger

* Alle billeder er eksempler og kan afvige fra det leverede.

Udmaderen er beregnet til automatisk tømning af cirkulære siloer med plan bund.

Udmader typen NFU anvendes til findelt materiale med max partikelstørrelse på 13x13x13 mm der IKKE må indeholde fremmedelementer. Materialet må ikke være korosivt og materialets fugtighed må max udgøre 35% af totalvægten.

Multicyklon

Læs mere

Stoker

Læs mere

Udmader

Læs mere

Snegle

Læs mere

Strawdivider

Læs mere

Opdatering og opgradering af kedelstyring og SRO anlæg.

Læs mere

Røggas Vasker

Læs mere

Posefilter

Læs mere

Indskubber Systemer

Læs mere

Ristelameller

Læs mere

Originale Weiss Filterposer

Læs mere

Kalktilsætning Pulse 200

Læs mere

Ekspansionssystem

Læs mere

Transportabel udmadningscontainer

Læs mere

Gnistfanger XAR

Læs mere

Power shaft

Læs mere