HALMINDSKUBBER

Halmindskubber:

Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen. En mixer som monteres på indskubberen sørger for at materialet er jævnt spredt. Indskubberen kører variabel hastighed, som er afhængig af kedelbelastningen, hvilket sikrer en jævn indmadning af brændslet.

Den vandafkølede kanal skal sikre en ”halmprop” mellem indskubber og forbrændingsrist, og dermed forhindre falsk luftindtag. Indskubberstemplet er forsynet med tømmestempler, som anvendes ved STOP af anlægget, for at sikre at indskubberen bliver tømt for materiale, og tilbagebrand forhindres.

Halmindskubberen drives af et hydraulikaggregat, som samtidig driver brandspjæld. Aggregatet er forsynet med akkumulator, derved kan brandspjældet lukke ved strøm svigt.

Brandspjæld:

Brandspjældet er monteret mellem indskubber og vandafkølet kanal for afspærring mellem forbrændingen på risten og indskubbersystemet. Brandspjældets funktion er at lukke ved alarmer eller nedlukning af anlægget, som kan medføre at ild kan vandre fra kedlen til indskubberen. Brandspjældet lukker ved hjælp af to hydrauliske cylindre, som trækker en kraftig stålplade op imellem indskubberen og den vandafkølede kanal (1).

Vandkøling og brandspjæld:

Brandspjældet er forsynet med vandkøling som aktiveres ved alarmer efter en indstillet tid, hvor brandspjældet skal lukke af sikkerhedsmæssige årsager. Vandkølingen er monteret ned i forlængerstykket (3) og vil spraye vand ind via dyser. Bemærk: Ved arbejde i indskubberen eller den vandafkølede kanal skal røde sikkerhedsbolte monteres (2), da brandspjældets hydraulik er forsynet med akkumulator og derfor har tryk på cylinderen til brandspjældet. Endvidere skal trykket fra akkumulator udlignes til tank ved at åbne ventil fra akkumulator til tank på hydraulikstationen.