TRANSPORTSNEGL

Transportsneglen er beregnet til transport af finkornet materiale (13x13x13 mm) maksimalt 35 % fugtigt. Materialet skal være biomateriale som er egnet til denne type sneglehåndtering. Transportsneglen kan tilknyttes for eksempel udmader type NFF-NFU eller stoker.

Transportsneglen er med direkte drev, hvor forbindelsen imellem sneglen og gearmotoren er samlet med en kædekobling. Transportsneglen kan udføres med variabel omdrejningstal, som sørger for materialetransport i afpassende mængder pr. tidsenhed. Materialeflowet indstilles ved regulering af motorens frekvens.

Hvor transportsneglen anvendes i forbindelse med stokeranlæg, transporteres materialet ofte gennem et vinkelhoved. Transportsneglen er udført med indløb og udløb. På udløbet kan der monteres en micro switch med en føler, som bliver aktiveret hvis sneglen bliver overfyldt. Der er endvidere placeret en renselåge i udløbet for enden af sneglen.