MULTICYKLON

Fastbrændselsfyringsanlæg vil normalt udvikle en askerig røg, således at det er nødvendigt med støvudskilning ved hjælp af en multicyklon.

En multicyklon består af flere cykloner monteret i et stålkabinet.

Cyklonernes virkemåde er således:

  • Luften tilføres en roterende bevægelse hvorefter støvpartikler slynges ud mod cyklonens væg på grund af deres høje massefylde
  • Støvet falder ned i cyklonens bund, og den rensede røg går fra cyklonens midte og til toppen af multicyklonen, hvorfra den af røggasventilatoren suges ind i skorstenen.

Ved automatisk askesystem transporteres asken fra cyklonen med askesnegl. Multicyklonen er forsynet med askesluse, der er i drift, når anlægget kører. Askeslusen udgør tætningen mellem cyklon og askesnegl.

Røggasventilatoren sørger for, at den udviklede røggas fjernes fra kedel uanset vejrforhold.

Røggasventilatoren er tilpasset tryktabet i kedlen, multicyklon, røggasrør, skorsten mv.

Røggasrørene er stålrør, der er flanget sammen.

Af sikkerhedsmæssige grunde er røggassystemet forsynet med et kontrolorgan for korrekt funktion, så anlægget standser, når røggassen ikke fjernes. Kontrollen er en differenspressostat.