TEKNOLOGI

Silo

Siloen består af 8 lodrette sammensatte moduler. Transportbredde af hvert modul er omkring 2480 mm og længde kan være op til 12m, afhængig af kundens behov.

Multicyklon

Fastbrændeslesfyringsanlæg vil normalt udvikle en askerig røg, således at det er nødvendigt med støvudskilning ved hjælp af en multicyklon. En mulitcyklon består af flere cykloner monteret i et stålkabinet.

Stoker

Stokeren sørger for indmadning af forbrændings materiale i afpassede mængder pr. tidsenhed. Mængden af forbrændings materiale er styret af rotationshastigheden på stokersneglene, som bliver reguleret af frekvensomformere, der følger kedlens lasttrin.

Udmader NFU 600-800 HD

Udmaderen er beregnet til automatisk tømning af cirkulære siloer med plan bund. Udmader typen NFU anvendes til findelt materiale med max partikelstørrelse på 13x13x13 mm der IKKE må indeholde fremmedelementer. Materialet må ikke være korosivt og materialets fugtighed må max udgøre 35% af totalvægten.

Asketranportør

Asketransportør type A-V anvendes til askeudtag. Den sørger for transport af asken fra underristen og fra askefald til askecontainer.

Strawdivider

Strawdivideren er beregnet til modtagelse og oprivning af bigballer 1,2m x 1,2m x 2,4m, således at bigballen bliver løsrevet inden den kommer videre til indskubberen.

Flis-Bark indskubber

Indskubberens stempel er drevet af dobbeltvirkende hydrauliske cylindre. Indskubberen skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede/støbte kanal til forbrændingsristen.

Skubberist SRH

Skubberist type SRH er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold. Skubberisten er speciel designet for kedler med åben bund.

Skubberist SR-MC

Skubberist type SR-MC er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold. Skubberisten er special designet for kedler med åben bund.

Combicrat

Combicrat er en ristekedel til fyring med tørre brændsler. Det er en kanal-røgrørskedel med integreret hydraulisk skubberist. Den er udviklet til forbrænding af tørre, homogene brændsler med vandprocent op til 45%. Den er specielt udviklet til at kunne håndtere brændsler med højt askeindhold og derfor egnet til en bred vifte af brændsler.

Røggas Vasker

Røggas vaskerens formål er at bruge varmen/energien i røggassen til opvarmning af returvandet til kedlen, hvilket giver en bedre virkningsgrad på kedelanlægget.

Posefilter

Et posefilter er opbygget af nogle hoveddele som filterhus, indløbsdel, poser monteret på hulplade, renseudstyr for filtermediet og skraberbund.

Askesnegl

Askesneglen type 220-W anvendes til askeudtag.

Ristelameller

Originale Weiss ristelameller/reservedele

Halmindskubber

Halmindskubber: Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen.

Transportsnegl

Transportsneglen er beregnet til transport af finkornet materiale (13x13x13 mm) maksimalt 35 % fugtigt.

Trugsnegl

Trugsneglen TS-250 er beregnet for transport af materiale fra udmadersystemet til stoker eller lignende.

KPM 100/200/200HD GEAR

Udmader type NFU består af to kraftige snegle. Den ene snegl er i fuld længde og nå ud til silovæggen. Den anden snegl er relativt kort.

Ekspansionsystem

Weiss Ekspansionsystem anvendes hovedsageligt sammen med større varmeanlæg og fjernvarmeanlæg.

Originale Weiss Filterposer

RØGGAS-FILTERPOSER På baggrund af dialog med dig, udvikles og produceres filterposerne specifikt tilpasset netop dit røggas-filteranlæg og dine driftsforhold,

Kalktilsætning Pulse 200

Pulse 200 er en doseringsplads til materialer i løs vægt. Udstyret er hovedsagelig beregnet til Kalk.

Gnistfanger XAR

Inderfor de forskellige industrier er ventilation ofte forbundet med risiko for gnister.

Tranportabel udmadningscontainer

Transportabel opbygget standard container for wire- og kroghejs