Gnistfanger XAR

Inderfor de forskellige industrier er ventilation ofte forbundet med risiko for gnister. Hvis en gnist følger med luftstrømmen ind i et filter, øges risikoen for antændelse af filtermaterialet, hvilket ødelægger både filtermaterialet og selve filteret. En XAR Gnistfanger fra Weiss adskiller gnisterne og størrer partikler, før de når filteret, med kun 25% tab af det normale tryk. Gnisterne adskilles fra luftstrømmen og guides ind i en tragt. En Støvfanger eller beholder kan sættes til tragten. Gnistfangeren reducerer risikoen for brand til et minimum. XAR har ingen vitale eller opslidelige dele, hvilket holder vedligeholdelse på et minimum.