CSR

Weiss ApS CSR-politik

CSR står for Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility. CSR er en måde, hvorpå erhvervslivet kan tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det kan for eksempel være ved at tage hensyn til de ansattes arbejds-, miljø- og klimaforhold, menneskerettigheder og andre sociale vilkår.

Helt overordnet dækker CSR over virksomheders bestræbelser på at skabe bæredygtighed indenfor følgende tre områder: Sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Dette kaldes også for den tredelte bundlinje (people, planet, profit).

Som en arbejdsplads i lokalområdet Ringkøbing-Skjern Kommune er det vigtigt for os at have fokus på, hvordan Weiss ApS aktiviteter har indflydelse – både internt i virksomheden og på det lokale samfund, nationalt og internationalt.

Vi er en virksomhed, som har en grøn profil både internt, men også i relation til at vores produkter inden for vedvarende energi.

Vi – i Weiss ApS – erkender at social ansvarlighed er en opgave, der aldrig slutter og i Weiss ApS kaldes CSR derfor Samfundsansvar.

SMV

Som en SMV (små og mellemstor virksomhed) har vi trods begrænsede ressourcer fuld fokus på flg. områder indenfor Samfundsansvar:

  • At alle medarbejdere trives bedst muligt, både på arbejdet og i fritiden (Work Life Balance)
  • Fokus på Miljø, Bæredygtighed og vedvarende energi
  • Menneskerettigheder
  • At støtte områder i lokalsamfundet hvor “sponsoratet” giver bredest og dybest “Impact”
  • Opfølgning på og håndtering af leverandører og samarbejdspartnere