UDMADER

Udmaderen er beregnet til automatisk tømning af cirkulære siloer med plan bund.

Udmader typen NFU anvendes til findelt materiale med max partikelstørrelse på 13x13x13 mm der IKKE må indeholde fremmedelementer. Materialet må ikke være korosivt og materialets fugtighed må max udgøre 35% af totalvægten.

Udmader typen NFU består af en kraftig snegl, som i den ene ende er tilkoblet en drivstation. Udmaderen er placeret midt i siloen, og sneglen roterer om sin egen akse samtidig med, at den langsomt bevæges i en horisontal bane rundt i siloen. I udmaderen indgår en NFU-HD ”heavy duty” gearkasse der styrer sneglens rotation, og som drives af en elektromotor. Cirkelbevægelsen styres af en separat gearmotor via en tandkrans.

I udmaderens befæstigelseplade findes en inpektionslem.

Sneglen er ved cirkelbevægelsen rundt i siloen påvirket af et konstant moment, som samtidig sikrer en ensartet tømning af siloen og minimerer risikoen for brodannelser.

Sneglen trækker materialet ind mod siloens midte og det udtømmes herefter til videre transport.

NFU 800 er en “heavy duty” udgave opbygget efter samme principper som standard NFU-udmaderne. NFU 800 anvendes normalt til udmadning runde siloer med findelt materiale. Materialets kornstørrelse må maksimalt være

30x30x10 mm og fugtigheden må maksimalt være 35 % af totalvægten. Materialet må ikke være korrosivt, eller indeholde fremmedlegemer.

NFU 800 er en særdeles kraftig og robust udmader, der kan anvendes til større siloer og relativt kompakte materialer. Den maksimalt tilladelige silostørrelse (diameter og højde)afhænger af det aktuelle materiales karakteristika. Retningsgivende kan oplyses, at for tørt savsmuld er den maksimale silostørrelse 7,5 meter i diameter og 14 meter i højden.

Udmader type NFU består af to kraftige snegle. Den ene snegl er i fuld længde og nå ud til silovæggen. Den anden snegl er relativt kort. udmaderen er placeret midt i siloen og sneglene roterer om deres akse samtidig med, at de langsomt bevæges i en horisontal, cirkulær bane rundt i siloen.

I udmaderen indgår en “heavy duty” gearkasse, hvorpå sneglene er monteret (se faneblad KPM 120/200/200HD gear). Gearkassen drives af en elektromotor og den horisontale cirkelbevægelse i siloen styres af to separate gearmotorervia en tandkrans.

Udmaderen er udført i særdeles kraftig stålplade og er lakeret med slidstærk to-komponent lak. I udmaderens befæstigelsesplade findes en mindre inspektionslem.

Bestillingsnøgle:

Ved bestilling angives udmader type; spænding og netfrekvens samt silo diameter oplyses.

Nødvendigt tilbehør: sikkerhedsafbryder og elstyring

Ekstra udstyr: montageramme for indstøbning.

Må ikke anvendes til andet end den foreskrevne brug.

Push Rod Udmader

Weiss fremstiller også hydrauliske ”push rod udmadere” der er specielt designet til de mere krævende brændstoftyper. Som fx våd bark. Push rod udmadere bruges i firkantede siloer og vil som standard blive leveret sammen med cement siloer med en højde på 12 meter og en individuel bredde. Silo i en grav med hydraulisk låg for påfyldning direkte fra lastbiler. Siloen tømmes med Weiss hydrauliske Udmader system.

Håndtering af brændsel fra større siloer håndteres som regel med fuld- eller semiautomatisk kran udstyr. Weiss tilbyder komplette kran systemer som tilpasses den enkelte kundes ønsker.

KPM 120/200/200 HD Gear

Udmader type NFU består af to kraftige snegle. Den ene snegl er i fuld længde og nå ud til silovæggen. Den anden snegl er relativt kort. udmaderen er placeret midt i siloen og sneglene roterer om deres akse samtidig med, at de langsomt bevæges i en horisontal, cirkulær bane rundt i siloen.

I udmaderen indgår en “heavy duty” gearkasse, hvorpå sneglene er monteret. Gearkassen drives af en elektromotor og den horisontale cirkelbevægelse i siloen styres af to separate gearmotorervia en tandkrans.

Udmaderen er udført i særdeles kraftig stålplade og er lakeret med slidstærk to-komponent lak. I udmaderens befæstigelsesplade findes en mindre inspektionslem.

Sneglene er ved cirkelbevægelsen rundt i siloen påvirket af et konstant moment, hvilket sikrer et jævnt materialeflow. Cirkelbevægelsen sikrer samtidig en ensartet tømning af siloen og minimerer risikoen for brodannelser. Sneglene trækker materialet ind mod udmaderens midte og det udtømmes herefter til videre transport.

Bestillingsnøgle:

Ved bestilling angives udmader type; spænding og netfrekvens samt silodiameter oplyses.

Nødvendigt tilbehør: sikkerhedsafbryder og elstyring

Ekstra udstyr: montageramme for indstøbning.