STOKER

Stokeren sørger for indmadning af forbrændings materiale i afpassede mængder pr. tidsenhed. Mængden af forbrændings materiale er styret af rotationshastigheden på stokersneglene, som bliver reguleret af frekvensomformere, der følger kedlens lasttrin.

Doseringsbeholderen over stokersneglene er forsynet med 2 stk. niveau følere, som sørger for korrekt materialeniveau.

Doseringsniveauet kan reguleres inden for visse begrænsninger. Det skal dog tilstræbes at reguleringen er indstillet således, at transport systemet som ligger før stokeren, får færrest mulige start/stop.

Stokeren har 2 brandsikringsorganer:

1. Slusen sørger for, at der ikke strømmer falsk luft ind i sneglesystemet og mindsker dermed risiko for tilbagebrænding.

2. Vandventilen (sprinklersystemet), som er termisk styret, sørger for indsprøjtning af vand i sneglerøret, hvis temperaturen i røret overstiger de forudindstillede 95 °C.