EKSPANSIONSYSTEM

Weiss Ekspansionssystem anvendes hovedsageligt sammen med større varmeanlæg og fjernvarmeanlæg.

Ekspansionsystemet leveres som et komplet anlæg, bestående af beholdere og styresystem til opretholdelse af varmeanlæggets driftstryk.

En diffusionstæt plastmembran forhindrer indvendig korrosion i anlægget. Ved at beskytte vandet i beholderen mod luftens påvirkning og oxidering forhindres korrosion.

Et aftageligt aluminiumslock beskytter membranen mod snavs og lignende, og gør inspektion af ekspansionssystemet under drift muligt.

Beholderen er udstyret med klart plexiglas til visning af vandniveauet. På Vandniveauglasset findes 4 niveaukontakter, som styrer den automatiske vandpåfyldning. På den modsatte side af vandniveauglasset findes et overfyldningsrør.

Sikkerhedsudstyret består af en niveau kontrol (vandgennembrudssikring).