SKUBBERIST SRH

Skubberist type SRH er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold.

Skubberisten er speciel designet for kedler med åben bund.

Afhængig af ristestørrelsen, kan skubberisten leveres med 1 eller 2 ristevogne.

Sekundærluftsystem, recirculationsluftsystem og hydraulisk station bestilles separat afhængig af brændselslaget og vandindhold.

Skubberisten er forsynet med udmuret fyrboks, som sikrer at fyrrumstemperaturen holdes på et, for forbrændingen, optimalt niveau.

Komplet flis indmadersystem

Enkelt modtagertragt for modtagning af flis, med hydraulisk udmadning i bunden, til doseringsbeholder. Kan også fås som dobbelttragt.

Hydraulisk drevet brandspjæld, som er forsynet med akkumulator, som sikrer, at spjældet også slukker ved strømafbrydelse.

Doseringsbeholderen er forsynet med infrarød niveaukontrol og automatisk virkende sprinklersystem som aktiveres, hvis temperaturen i doseringsbeholderen bliver for høj, fx på grund af brand.

Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen. Indskubberen kører i step eller frekvensstyret , hvis størrelse er afhængig af kedelbelastningen, hvilket sikrer en fuldstændig jævn indmadning af brændslet.

Vandafkølet kanal, som skal sikre en ”flisprop” mellem indskubber og forbrændingsrist, og dermed sikrer mod falskt luftindtag. Den vandkølede kanal sikrer at anlægget tåler en tilbagebrand uden risiko for havari til følge. Ved overgang fra vandkølet kanal til indskubber er der placeret en række branddyser som yderligere sikrer mod tilbagebrand.Kanalen er bygget og sikret efter kedlens tryk/temperatur og kobles direkte med i over kedelkredsen.

FLIS-BARK INDSKUBBER

Indskubberens stempel er drevet af dobbeltvirkende hydrauliske cylindre.

Indskubberen skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede/støbte kanal til forbrændingsristen.

Når brændslet er blevet skubbet ind ved fuldt stempelslag, bevægges stemplet tilbage til startpositionen og en ny portion af brændsel kan indføres.

Cyklus gentages kontinuerligt som drift af indskubberen. Denne kører i drift/pause step, hvis størrelse er afhængig af kedelbelastningen.

Hastigheden indstilles automatisk fra kontrolpanelet og er temperatur afhængig ved kedel fremløbstemperaturen. Stempelstangens position kontrolleres af sensorer. Temperaturen i skubberens udløb overvåges ved termostat, både elektrisk og mekanisk.

Inskubberen er forsynet med et system som forhindrer tilbagebrand ved at kontrolere temperaturen i indfødningssytemet.

Automatisk sprinklersystem aktiveres, hvis temperaturen i doseringsbeholderen bliver for høj (over 95oC). En BVTS ventil vil åbne for at slukke branden. Ventilen bliver lukket når temperaturen i doseringssystemet igen er lav og driften kan genoptages.

Systemet kører automatisk. Dog kan det blive nødvendig at rense doseringssystemet efter brand.

Flisindskubberen anvendes til indføring af fast brændsel som bark,spåner, flis i forbrændingsriste:

  • Våd bark, flis og spåner – vandindhold 35% – 65%, kornstørrelse op til 10x20x350 mm.
  • Indskubber kan fås i flere størrelser.
  • Ben for indskubber kan fås med justerbarfod.

SKUBBERIST SR-MC

Skubberist type SR-MC er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold.

Skubberisten er special designet for kedler med åben bund.

Afhængig af ristestørrelsen, kan skubberisten leveres med 1 eller 2 ristevogne.

Sekundærluftsystem, recirculationsluftsystem og hydraulisk station bestilles separat afhængig af brændselslaget og vandindhold.

Skubberisten er forsynet med udmuret fyrboks, som sikrer at fyrrumstemperaturen holdes på et, for forbrændingen, optimalt niveau.

HALM INDSKUBBER

Halmindskubber:

Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen. En mixer som monteres på indskubberen sørger for at materialet er jævnt spredt. Indskubberen kører variabel hastighed, som er afhængig af kedelbelastningen, hvilket sikrer en jævn indmadning af brændslet.

Den vandafkølede kanal skal sikre en ”halmprop” mellem indskubber og forbrændingsrist, og dermed forhindre falsk luftindtag. Indskubberstemplet er forsynet med tømmestempler, som anvendes ved STOP af anlægget, for at sikre at indskubberen bliver tømt for materiale, og tilbagebrand forhindres.

Halmindskubberen drives af et hydraulikaggregat, som samtidig driver brandspjæld. Aggregatet er forsynet med akkumulator, derved kan brandspjældet lukke ved strøm svigt.

Brandspjæld:

Brandspjældet er monteret mellem indskubber og vandafkølet kanal for afspærring mellem forbrændingen på risten og indskubbersystemet. Brandspjældets funktion er at lukke ved alarmer eller nedlukning af anlægget, som kan medføre at ild kan vandre fra kedlen til indskubberen. Brandspjældet lukker ved hjælp af to hydrauliske cylindre, som trækker en kraftig stålplade op imellem indskubberen og den vandafkølede kanal (1).

Vandkøling og brandspjæld:

Brandspjældet er forsynet med vandkøling som aktiveres ved alarmer efter en indstillet tid, hvor brandspjældet skal lukke af sikkerhedsmæssige årsager. Vandkølingen er monteret ned i forlængerstykket (3) og vil spraye vand ind via dyser. Bemærk: Ved arbejde i indskubberen eller den vandafkølede kanal skal røde sikkerhedsbolte monteres (2), da brandspjældets hydraulik er forsynet med akkumulator og derfor har tryk på cylinderen til brandspjældet. Endvidere skal trykket fra akkumulator udlignes til tank ved at åbne ventil fra akkumulator til tank på hydraulikstationen.