Komplet flis indmadersystem

Enkelt modtagertragt for modtagning af flis, med hydraulisk udmadning i bunden, til doseringsbeholder. Kan også fås som dobbelttragt.

Hydraulisk drevet brandspjæld, som er forsynet med akkumulator, som sikrer, at spjældet også slukker ved strømafbrydelse.

Doseringsbeholderen er forsynet med infrarød niveaukontrol og automatisk virkende sprinklersystem som aktiveres, hvis temperaturen i doseringsbeholderen bliver for høj, fx på grund af brand.

Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen. Indskubberen kører i step eller frekvensstyret , hvis størrelse er afhængig af kedelbelastningen, hvilket sikrer en fuldstændig jævn indmadning af brændslet.

Vandafkølet kanal, som skal sikre en ”flisprop” mellem indskubber og forbrændingsrist, og dermed sikrer mod falskt luftindtag.
Den vandkølede kanal sikrer at anlægget tåler en tilbagebrand uden risiko for havari til følge. Ved overgang fra vandkølet kanal til indskubber er der placeret en række branddyser som yderligere sikrer mod tilbagebrand.
Kanalen er bygget og sikret efter kedlens tryk/temperatur og kobles direkte med i over kedelkredsen.