POSEFILTER

Et posefilter er opbygget af nogle hoveddele som filterhus, indløbsdel, poser monteret på hulplade, renseudstyr for filtermediet og skraberbund.

Ventilatoren placeres efter filteret for at opnå undertryk i filteret. Støvluften tilføres filteret og spredes til hele filterarealet. En vis forudskilning af store partikler sker når støvluften tilføres. Den støvholdige luft passerer ind igennem filterposen (se faneblad om filterposer), således at udskilt støv fæstnes på posens yderside. Den rensede luft strømmer ud. Luften strømmer via åbningen i filterposens øverste ende og ledes ud af ventilatoren.

Rensesystemet håndterer skylleluft fra trykluftbeholderen på filteret. Den elektroniske enhed aktiverer hver ventil, sådan at trykluft fra beholderen stødes gennem ventiler til dyserøret og videre til filterposen. Trykluften og sekundær luft fortsætter ind i filterposen og afbryder den normale filtrering samt forårsager at støvkagen på filterposens yderside sprækker, løsner sig og falder ned. Ventilen lukker og filtermediet går tilbage til filtreringsfasen.

Renseintervallerne er indstillelige for at kunne tilpasses forskellige støvtyper og koncentrationer. Skrabebunden er opbygget af stærk plade med udløb, gearmotor og en omrører med skrabevinger som løsner støvet og leder det hen til udløbet af filtret. Skrabebunden er konstrueret til påmontering af sneglen. Opstår der en fejlsituation der f.eks. forsager for høj røggastemperatur kan by-pass spjældene lede røggassen udenom posefilteret. Denne funktion er styret af tre røggasspjæld. Styringen er opbygget således at røggassen by-passes når nedennævnte fejlsituationer er opfyldt.

  • Røggastemp. efter konvektionsdelen er over Max. røggastemp.
  • Der er registreret fejl i filtret.
  • Der er registreret fejl på røggasspjæld.
  • Der mangler trykluft til skylleluft.
  • Trykfaldet er for stort.

 

Setpunkter indstilles i SCADA.