RØGGAS VASKER

Røggas vaskerens formål er at bruge varmen/energien i røggassen til opvarmning af returvandet til kedlen, hvilket giver en bedre virkningsgrad på kedelanlægget.

Quinch-rørets formål er at sænke temperaturen på røggassen. Temperaturen på røggassen skal være tilstrækkelig lav således at røggas fra kedlen kondenseres. Vasketårnet kan tage skade, hvis røggastemperaturen er for høj. I toppen af quinch-røret sidder kondenseringsdyser som køler røggassen. Der er ligeledes også nødkølingsdyser, som åbnes hvis kondenseringsdyser ikke køler tilstrækkeligt. Nødkølingsdyserne åbner også hvis vandniveauet falder i vasketårnet. I bunden af quinch-røret sidder to temperaturtransmittere som kontroller temperaturen til vasketårnet.

Fra quinch-røret bliver røggassen ført op igennem vasketårnet. Vasketårnet indeholder telretter (små plastik kugler), kondenseringsdyser som sprayer på røggassen, hvilket køler og renser røggassen. Øverste dyse i vasketårn er en stor dyse. Nederste dysering er små dyser. Telretterne er lavet af plastik, og kan ikke tåle en høj temperatur. Efter dyserne passerer røggassen et dråbefang, som fjerner medrevne vanddråber. På siden af vasketårnet sidder vandstandsglasset, hvor vandstanden kan kontrolleres. Niveauet i vasketårnet, kontrolleres også af en niveautransmitter. Når niveauet stiger, åbnes en ventil til aftap af kondensat. Kondensatet kan ledes til kloak, spånfilter eller båndfilter.

Før vaskepumpen findes et grovfilter, Grovfilteret holder på store partikler, som ellers ville stoppe dyserne i quinch-røret og vasketårnet. Vaskepumpen skal holde trykket på dyserne, således at røggasvaskningen fungerer mest optimal. Vaskepumpen er frekvensstyret, og varierer i hastighed. Hastigheden udregnes fra PLC/SRO styringen. Røggastemperaturen skal når den forlader vasketårnet være lav, for at få bedste virkningsgrad på kedelanlægget.

Vaskevandet indeholder røggaspartikler, og har en pH værdi på ca. 3-4. For at kompensere for dette tilsættes NaOH (lud). Vaskevandet skal have en pH værdi på 7. Derefter kan det ledes videre som kondensat til kloak, spånfilter eller båndfilter.

Varmeveksleren veksler vaskevand og returvand til kedlen. Der findes tryktransmittere på begge sider af varmeveksleren. Tryktransmitteren bruges til at tilse om trykket har ændret sig. Hvis differenstrykket imellem frem og retur på vaskevandet stiger, er der behov for returskyldning af varmeveksleren. I varmeveksleren kan partikler fra vaskevandet sætte sig, og varmeoverførelsen bliver forringet pga. af belægninger.