SKUBBERIST SRH

Skubberist type SRH er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold.

Skubberisten er speciel designet for kedler med åben bund.

Afhængig af ristestørrelsen, kan skubberisten leveres med 1 eller 2 ristevogne.

Sekundærluftsystem, recirculationsluftsystem og hydraulisk station bestilles separat afhængig af brændselslaget og vandindhold.

Skubberisten er forsynet med udmuret fyrboks, som sikrer at fyrrumstemperaturen holdes på et, for forbrændingen, optimalt niveau.