STRAWDIVIDER

Strawdivideren er beregnet til modtagelse og oprivning af bigballer 1,2m x 1,2m x 2,4m, således at bigballen bliver løsrevet inden den kommer videre til indskubberen.

Strawdivideren er konstrueret således at der er plads til 2 stk. bigballer, den bagerste støtter op mod den forreste for ikke at et balleslag skal vælte når snoren bliver skåret over ved båndskæren.

Strawdivideren kan være konstrueret med hydraulisk vippelåg, skydelåg eller med endelåg, således at der kan afsættes baller fra siden eller enden, enten manuelt med truck eller automatisk med kran.