Weiss ApS ombygger spånanlæg for kunde i træindustrien

Udfordringen:

Kunden har en Linka kedel, til opvarmning af fabrikken, ved afbrænding af træspåner fra produktionen. Kundens spånsilo er for lille og dens kegleformede bund er uegnet til savsmuld/høvlspåner pga. at materialet danner bro indvendigt, så det ikke kan mades ud. Om sommeren bliver overskudsspåner kørt væk i containere. Om vinteren kniber det, med at producere spåner nok til at opvarme fabrikken.

Løsningen:

Det besluttes at koble kedlen på byens fjernvarme anlæg, så der kan udveksles varme begge veje. Weiss ApS. Installerer en ny og større silo, med flad bund og en Weiss NFU 600 udmader. Derudover konstrueres en løsning til påfyldning af træpiller, i de perioder der ikke produceres nok spåner til at fyre med. I hele ombygningsfasen låner kunden en mobil 3 MW oliekedel af Weiss. Denne kobles på varmeanlægget Indtil fjernvarmen er tilkoblet.

Nu:

Anlægget efter ombygning: Den eksisterende kædetransportør bruges nu, sammen med ny lossestation, til påfyldning af træpiller om vinteren. Spånsiloen har dobbelt kapacitet i forhold til før. Der er med den nye Weiss udmader, ikke længere problemer, med at få materialet ud af siloen og ind til kedlen. Om sommeren føres overskudsvarme ud i det lokale fjernvarmenet.