ASKETRANSPORTØR

Asketransportør type A-V anvendes til askeudtag. Den sørger for transport af asken fra underristen og fra askefald til askecontainer.

Transportøren består bl.a. af en trækstation, skrå transportør med aftagelige låg, bøjning med aftagelig låg, vandstation, vandret transportør med aftagelige låg og vende ende.

Transportøren er også forsynet med indløb og udløb.

Den vandrette del af transportøren er forsynet med vand. Vandets niveau kontrolleres af en induktiv føler for vandpåfyldning, induktiv føler for min. vandniveau og en svømmer. Transportørkæde med beslag og skraber skubber asken fra risten til askecontainer. Kæden er drevet af en gearmotor med et fast omdrejningstal. Kæden drives af gearmotoren gennem kædetransmission.

ASKESNEGL

Askesneglen type 220-W anvendes til askeudtag.

Sneglen sørger for transport af asken fra askefald til en askecontainer eller en askespand. Askesneglen består af en snegl, som er drevet af en gearmotor med et fast omdrejningstal, et sneglerør ø 220 mm, som er forsynet med et indløb og et udløb og et tætningsleje. Sneglen er specielt udviklet til aske og er udført med en ekstra kraftig sneglevinding.

Ved udløbet er placeret en inspektionslem som er forsynet med møtrik og som ikke åbnes under drift af anlæg. Askesnegl type 220-W kan fås i 2 moduler.

Type 220-W-1 er beregnet til et askeudtag fra en NT-retort/skubberist SR-MC og en N-M-multicyklon (sneglerøret kan samles med en askesluse).

Type 220-W-2 er beregnet til transporten af asken fra 220-W-1 sneglen videre til en askecontainer (max længde 6 m). De 2 moduler kan samles i et transportsystem.

Askesnegl 220-W-2 kan placeres i en vinkel fra 0 grader til 180 grader i forhold til retort/rist (på begge sider).

TRANSPORTSNEGL

Transportsneglen er beregnet til transport af finkornet materiale (13x13x13 mm) maksimalt 35 % fugtigt. Materialet skal være biomateriale som er egnet til denne type sneglehåndtering. Transportsneglen kan tilknyttes for eksempel udmader type NFF-NFU eller stoker.

Transportsneglen er med direkte drev, hvor forbindelsen imellem sneglen og gearmotoren er samlet med en kædekobling. Transportsneglen kan udføres med variabel omdrejningstal, som sørger for materialetransport i afpassende mængder pr. tidsenhed. Materialeflowet indstilles ved regulering af motorens frekvens.

Hvor transportsneglen anvendes i forbindelse med stokeranlæg, transporteres materialet ofte gennem et vinkelhoved. Transportsneglen er udført med indløb og udløb. På udløbet kan der monteres en micro switch med en føler, som bliver aktiveret hvis sneglen bliver overfyldt. Der er endvidere placeret en renselåge i udløbet for enden af sneglen.

TRUGSNEGL

Trugsneglen TS-250 er beregnet for transport af materiale fra udmadersystemet til stoker eller lignende. Trugsneglen er forsynet med en gearmotor med fast omdrejningstal. Renselågen over udløbet er fjederbelastet og forsynet med en microswitch, der afbryder sneglen, hvis den skulle blive overfyldt. Trugsneglen kan tilknyttes for eksempel udmader type NFF-NFU eller stoker.